Uw mandje is momenteel leeg.

Betaal  met mollie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PDFPrintE-mail
Moedertje Lief!Ongedachte belevenissen

Troeësbóch
Bekijk grote afbeelding


Troeësbóch

Prijs: €16.90


Stel een vraag over dit product

Went inne miensj jesjtórve is weëde wöad va troeës jezoeëd. Döks bij de bekankde diechtere en sjrievere die als klassiek bekankd sjtunt, mar doa vinge vier nuus in ’t Kirchröadsjer plat. Alzo woeët ’t tsiet vuur jidderinne deë troert en troeës zukt e bóch tse maache. Troeësbóch is e bóch mit sjrievere oes Kirchroa, woavan de mieëtste ’t ónger wöad bringe va leed zelver hant mitjemaad en durchleëft. Dat is tse merke an de sjtukker die-t uur hei kant vinge. D’r John Paffen maachet de sjun tseechenoenge. Hoffentlieg vingt uur óch jet wat uuch troeës jieëft.