U bevindt zich hier: Home - Webshop - Limburgstalige boeken - LiLiLi-beuk - Ins ing miemel, ummer ing miemel Accepteer cookies om naar Facebook te gaan Accepteer cookies om naar Twitter te gaan Accepteer cookies om naar Hyves te gaan  

 Uw mandje is momenteel leeg.

Betaal  met mollie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PDFPrintE-mail
InsectenmanIng mangel zonnesjtroale

Ins ing miemel, ummer ing miemel
Bekijk grote afbeelding


Ins ing miemel, ummer ing miemel

Auteur: Paul Weële
Prijs: €14.90


Stel een vraag over dit product

’t Lieza Miemel en d’r Karl Biereboom hant ’t jód jetróffe in ’t leëve. Ze hant inne herlieje jong, zoeë zeët d’r opa Friets ummer, ze hant jód werk en ze woeëne net. Mar dan hult ’t Lieza ziech in d’r kop dat ’t toneel kuet sjpille. Dat betseechent dat ’t dökker van heem voet is en d’r Karl durch vrung en vrundinne óp dom jedanke weëd braad. Wie d’r Friets en ’t Karlieng én d’r klinge knierps veëdieg weëde mit al ’t theater dat weëd jemaad, dat kant uur leëze in dis nui Miemeljesjiechte. D’r Paul Weële (1959) sjrievet vuur ’t ieëtsj in Tsoeker óp de Miemele oes 1980 uvver dis komiesje famillieë. Doanoa koam Ing Miemel an d’r Biereboom en Broamelezus en Miemelebitter. Als trilojie oes-jejeëve ónger d’r titel Miemelfiemel. En noen dan de nui en veerde jesjiechte die jans los jeleëze kan weëde. D’r Paul Weële sjrievet óch theatersjtukker, jediechte, lidsjer en de bucher D’r Moelejan, Sjunoas, Duvel oes e dues-je, Tse sjun um woar tse zieë, Jing fiezematente vuur sjtoedente, ’t Wiefje, Auwhoor, Kirchroa e bild van ing sjtad, Portret va Kirchroa en Sjies in de bóks.